Her insanın farklı bir karakteri ve kişilik örüntüsü vardır. Fakat bu yazımda zihniyet tiplerinden söz etmek istiyorum. Tabi zihniyetin karakter ile birebir ilintisi var. Yazıyı okurken hem kendinizi hem de çevrenizde bulunan kişilerin saydığımız kafa yapılarından hangisine uyduğunu tahmin edebilirsiniz. Yalnız kendinizi veya diğer bireyleri değerlendirirken bilin ki her belirttiğimiz zihniyet içerisinde bulunan bir özelliği de kendinize uygun bulabilirsiniz. Bu sebeple ilk olarak yetkin olduğunuz her durumda otomatikleşen hal ve tutumunuza bakarak değerlendirmelisiniz. Özellikle kişiler “Olduğu” değil “Olmak istediği” insan özelliklerini düşünerek seçim yapabilirler. Bu sebeple kendinize dürüst olup o şekilde değerlendirme yapmanızı tavsiye ederim.

Daha açık olarak, olaylara karşı genel tutumunuzu düşünerek seçim yapmalısınız istisnai durumlara verdiğiniz tepkilere göre değil:

 1. Mantıksal, kuralcı ve adanmış zihniyet: Bu kişilik tipindeki bireyler için kurallara uymak, görevi zamanında teslim etmek ve disiplinli olmak hayat biçimi şeklindedir. Gelenekçi bir bakış açıları vardır, kontrol etmek ve kendilerine göre organize etmek isterler. Kendilerine ve etrafında bulunan kişilere karşı sert ve kuralcı görünürler. Sebebine gelince söylenen veya alınan bir kararın mutlaka zamanında uygulamaya geçirilip, istenen zamanda bitirilmesini istedikleri içindir. “Tam bir görev adamı” tanımını bu kişiler için kullanabiliriz, kendileri sorumluluklarını özenli şekilde yerine getirirler. Temkinli, tedbirli, sonuç odaklı, planlı, sabit fikirlidirler. Burada “sabit fikirlilikten” kasıt karar alınana kadar veri toplayıp karşısında bulunan kişileri dinleyebilir fakat karar alındıktan sonra değiştirmez. Sezgilerine göre değil, duyularına göre hareket ederler. Bu nedenle soğuk ve katı görünebilirler.
 2. Adaletli, cana yakın başkalarını düşünen zihniyet: Bu bireyler kişisel yargılardan uzak insanlardır. Tarafsız, mantıklı ve düşüncelidirler. Çabuk samimi olurlar, sevilmek ve sevmek hayatlarında önceliklidir. Yardıma muhtaç birine hemen koşarlar. Koruyucudurlar , ezilmiş insanlara karşı hassastırlar ve o kişilerin sorumluluklarını hemen üstlenirler. Haksızlığa karşı hemen tepki verirler. Acelecidirler. Kararlarını mantıksaldan daha çok duygusal olarak verirler. Verici insandırlar, başkalarına iyilik yaptıklarında kendilerini iyi hissederler. Bu sebeple yaptıklarının anlaşılamaması ya da takdir edilememesi bu kişilerin motivasyonunu olumsuz yönde etkiler.
 3. İdealist, danışman, tutkulu zihniyet: Bu kişiler güçlü ahlaki değerlere sahiptirler. Manevi değerlere düşkündürler. Etrafında iletişimde bulunduğu, çalıştığı veya ailesinde bulunan insanların potansiyellerini kazanmalarını, kendilerini geliştirmelerini isterler. Çünkü kendilerinde de en önem verdikleri konu kişisel gelişimdir. Bu konu ile ilgili çevresine ve başka inanlara da ilham vermek isterler. Fikirlerini tutkuyla savunur, işlerini aşkla yaparlar. Yeterince çaba gösterince hayallerini gerçekleştirebileceğini düşünür ve bunun için de çok çalışır. Fakat etrafında bulunan kişilere danışmanlık yaparken kendilerini ihmal edebilirler. Bu da bazen odaklarını insanlar üzerinde olumlu etki yaratmaya yönelttirebilir, hayatlarının merkezine kendilerini değil de başkalarını koyabilirler.
 4. Yönetici, yaratıcı fikirli ve yenilikçi zihniyet: Bu zihniyetteki kişiler her zaman daha fazlasını isterler. Akademik merakları vardır ve ömür boyu öğrenci anlayışı ile araştırıp okurlar. Kendilerine çok güvenirler. Hırslıdırlar. Olayları satranç oyunu gibi düşler ve her hamlesini düşünerek atarlar. Gösterişten hoşlanmaz fakat lider kapasiteleri vardır. Yararlı olduğunu düşünmedikleri bir fikri denemek amaçlı uygulamaya geçmezler. Pratik çözümlere yönelik, kolay karar verebilen, zorluklar karşısında yılmayan, geçmişteki hatalara takılmayan bir yapıları vardır. Sakin, net ve objektif insanlardır. Aktif bir hayal güçleri vardır. Düşlerini gerçekleştirmek için strateji ve plana döküp, oldurmak için yöntem bulurlar. Gerçekleştiremeyeceklerini düşündükleri hayalleri kurmazlar.
 5. Zanaatkar, usta, pratik zihniyet: Kendini böyle tanımlayan zihniyetler, yaşamın içinde her hareketin kendi sonucunu oluşturduğunu ve kendi içinde kuralları olduğunu düşünür. Son derece kelimeleri kullanırken özgün ve pratik cevaplıdırlar. Yerine göre alaycı ve şakacı olabilirler. El becerileri çok yüksek ve maharetlidirler. Sakin görünürler fakat yerine göre sivri dillidirler. Yalnızlıktan hoşlanırlar, başına buyrukturlar. Kurallar ile kendilerini sınırlamazlar. Bu kişiler için kimisi “Patavatsız” ya da “Doğrucu Davut” diye adlandırabilir. “Şimdi ve burada” konusunda başarılıdırlar, şöyle ki, bulundukları yere ve şimdiki zamana odaklanırlar, geçmiş ve geleceğe değil. Bonkör insanlardırlar.
 6. Sanatçı, özgün, kendi kurallarını koyan zihniyet: Bu bireyler, başka insanların beklentilerine kulak asmazlar. Sosyal kurallara pek uymazlar. Fakat bu yorum terbiye yoksunu, saygısız kişiler gibi almamalı. Bu tarz zihniyete sahip kişilerin kendilerine has kuralları ve toplumun genelinden farklı bakış açıları olduğunu belirmeliyiz. Kendilerini sanatla ifade etmeyi seçen bu tipler, güzel sanatlara eğilimlidirler. Sezgisel kişilerdir, içgüdüleri ile hareket ederler, zaman kavramını kendilerine göre belirler. Bu sebeple rutin bir işte çalışmaları zordur. Plan ile yaşayamazlar, spontandırlar. Genellikle, doğa aşığı, hayvan sever, yufka yürekli, duyarlı kişilerdir.
 7. Şifacı, iyimser, fedakar zihniyet: Bu zihniyetin en belirgin özelliği, birlik ve bütünlüğü korumak veya oluşturmak isteyen bir anlayıştır. Bu sebeple şahane bir iletişim biçimleri vardır. Karşısındaki insanları sakinleştirir ve rahat hissettirirler. Cümleleri anlamlı ve şiirseldir. Aynı zamanda çok iyi bir dinleyicidirler ve güçlü bir şefkat anlayışları vardır. Dünya barışını önemserler, inandıkları uğruna olağanüstü fedakarlık yapabilirler. Sembolleri okumak konusunda müthiş yetenekleri vardır. Hayatı sorgularken, insanlığın yararına olabilmesi için çalışır çabalarlar. Alçakgönüllü insandırlar, karşısında bulunan insanlara eşit davranırlar.
 8. Entelektüel, çabuk kavrayan, çözüm odaklı zihniyet: Bu kişiler sistem tasarımları konusunda beceriklidirler, farklılıkları ok iyi tespit ederler. Program tasarlamak, standartları belirlemek, teorik bilgileri pratiğe dökmek konularında yeteneklidirler. Varoluşu sorgulamayı, olayları analiz etmeyi, anlamayı ve anlaşılması için uğraş vermeyi arzular. İnce detayları düşünen, çelişkileri hemen yakalayan, sınırlı düzeyde sosyalleşen, kendisini ve mesleğini ilgilendirmeyen konulardan söz edildiğinde sıkılan veya konuşmayan bir yapıya sahiptir. Çoğunlukla ciddi, mantıklı ve olaylara araştırarak, sorgulayarak yaklaşan insanlardır.
 9. Gösterişçi, eğlendirici, manipülatif zihniyet: Bu zihniyetin davranış biçimi, insanları istediği şekilde yönlendirebilen, ikna edici insanlardır. Şen şakrak tavırları vardır. Sanata eğilimli sahnede olmayı seven tiplerdir. Kendilerine olan özgüvenleri tamdır. İnsanların vücut dilinden, ses tonlarından nasıl bir duygu durumunda olduklarını çabuk anlarlar. Toplum içinde birilerinin anlaşamadığını anladığında uzlaştırıcı görevini kolaylıkla yerine getirir. Şovmen bir tavrı vardır hangi ortamda olursa olsun fark edilir. Espirili ve maceracıdırlar.
 10. Nüktedan, oyuncu, uyumlu zihniyet: Bu insanlar, doğuştan yetenekli oyunculardır. Aynı zamanda etkileyici konuşmacıdırlar. Yumuşak tutumludurlar, iyimserdirler. Genellikle yalnız kalmaktan hoşlanmaz, bir grup mensubu veya takım oyuncusu olmak isterler. Ne yaparlarsa yapsınlar eğlenceyi odaklarında tutarlar. İletişi dilleri kuvvetlidir. Derin konuları ve ayrıca bilimsel konuları da sıkıcı bulurlar. Enerjiktirler, rutin işlerden hoşlanmazlar.
 11. İdealist, özgür düşünceli zihniyet: Bu zihniyete sahip insanlar dışadönük, heyecanlı, özgür ruhlu ve başkalarını da harekete geçiren insanlardır. Bu sebeple karşılarında bulunan insanları çok iyi dinler, anlamaya çalışır ve o kişinin nereye yönelmesi gerektiğini, neyin onu mutlu edeceğini öngörüp karşısındaki insanı yüreklendiren bir yapıya sahiptir. İçten motivasyonlu kişilerdir bir anlamda dışardan bir kişinin onları motive etmesine ihtiyaç duymadan harekete kendi kendilerine geçerler. Yeniliklerin peşinden giderler ve bunu da bağımsız şekilde yapmak isterler. Müthiş gözlem yeteneği olan insanlardır. Çıkarımlarını hayatlarına adapte ederler ve bir şeyi kafaya taktıklarında mutlaka yaparlar.
 12. Kaşif, kavgacı, tartışan zihniyet: Bu bireyler tartışmaktan hoşlanırlar çünkü neredeyse her düşünceye farklı bir argüman sunabilecek kadar bilgiye sahiptirler. Hemen hemen bir kütüphane dolusu kitap okumuş olduklarını söyleyebiliriz. Keşfetmekten, kendilerini geliştirmekten hoşlanırlar. O sebeple bilgili olduğunu düşünüp savunma yapan kişileri sinir etmeyi ve fikirlerinden o kadar çok da emin olmamaları gerektiğini tartışarak hatırlatırlar ve bundan da zevk alırlar. Vizyoner insandırlar ve yaratıcılıkları etkileyicidir. Fonksiyonel analizi çok iyi yaparlar, elde olanı değerlendirip ona göre yöntemler belirleyen, pratik, rutinden hoşlanmayan kişilerdir. Karmaşık fikirleri basit bir dille anlatma yeteneğine sahiptirler. Bu sebeple kendilerinden emin ve yönetici konumunda olmak isterler.
 13. Ağırbaşlı, ciddi, sorumluluk sahibi zihniyet: Bu zihniyetin insanları toplumsal olaylara karşı hassas, halk protestolarında en öndeki kişilerdir. Prensiplerine çok bağlı, insanlığa kendini adamış bir düşünce yapısına sahiptirler. Kurallar ve yöntemler konusunda çok dikkatli, haksızlığın karşısında kişilerdir. İnsanların rızası almadan hareket etmeyen, yönerge ve talimatlara göre toplum sağlığını düstur edinen kişilerdir. İş birliğine ve bağlılığa çok önem verirler.
 14. Sosyal, destekçi, fedakar zihniyet: Bu kişiler beğendikleri insanları idealize ederler. Bunun için de tam desteklerini sunarlar. Sosyalleşmek onların yaşam biçimidir. Sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve toplumsal uyum ve işbirliğine katkıda bulunurlar. Misafirperver insanlardır. Geleneklerine düşkündürler. Başka insanların farklı fikirlerine karşı saygılı fakat kendisine dönük yıkıcı eleştirilerde çok üzülen kişilerdirler. Sürekli desteklenmek isterler.
 15. Karizmatik, lider, öğreten zihniyet: Doğuştan iletişim yeteneği olan kişilerdir. Cesur, çok az enformasyon ile durumu algılar ve bilgiyi işleyip, geliştirerek işin içinden çıkılmaz  gibi görülen meseleleri çözme yeteneğine sahiptirler. Sevgilerini rahat gösteren, şefkatli tavırlıdırlar fakat bu halinde saygı çerçevesi içinde olmasına önem verirler. İnsanların yeteneklerini keşfeden, yapabileceklerini öngören ve bu doğrultuda görev paylaşımı yaptırarak işleri kolaylıkla yürüten etkileyici lider tiplerdir.
 16. Havalı, azimli, korkusuz stratejik zihniyet: Bu zihniyete sahip kişilerin muhakeme yetenekleri çok kuvvetlidir. Sorumlulukları üzerlerine almayı severler. Minimum kayıp ve güçle amaçlarına ulaşabilme yeteneğine sahiptirler. Düzen konusunda titiz, sistematiktirler. Şematik düşünür ve işlerini planlayarak adım adım gerçekleştirirler. Neyi yapıp neyi yapmak istemediklerini çok iyi bilen kararlı insandırlar. Hayattan yüksek beklentileri vardır. İnsanları etkilemeyi iyi bilirler bunu da efor sarf etmeden doğal olarak gerçekleştirirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir