Merhaba dostlar… Sayılarla aranız nasıl?
Hayır hayır matematik ile aranızdaki ilişkiyi ya da okul hayatınızdaki sayısal başarınızı sormuyorum.
Uğurlu sayınızı bilir misiniz mesela?
Ya da karşınıza sürekli aynı sayılar çıkar ve siz neden bu sayıları görüp durduğunuzu düşünür müsünüz?
Bazı sayılar sizi kendisine doğru çeker iken bazı sayılar size hiçbir şey ifade etmez mi?
Numeroloji, Sayılarla Şifa Yöntemi, Harflerin Sayısal Değerleri, Sufilerin Şifalı Sayıları ve Grigori Grabovo’nin Sayısal Kodları ile değişim dönüşümden haberdar mısınız?

Konuya yabancı olanlar “Bunlar da neyin nesi?” diyecektir ama son günlerde dünyada yaygın olarak kullanılan bu yöntemleri biraz bilenler eminim mutlu olacaktır.
Mitolojik çağlardan bu güne dek insanların özel anlamlar yüklediği sayıların, eski çağlarda, çeşitli dinlerde ve halk inanışlarındaki anlamlarını, sayıların sırlarını ve sayılarla şifalanmayı konuşmadan önce bir parça sembolizmden bahsetmek istiyorum.
Sembol “Biçimiyle bir düşünceyi ya da düşünceler bütününü çağrıştıran nesne resim, işaret, remiz, rumuz, timsal, sim” demektir.
İnsanlar sembolleri ilk çağdan bu zamana kadar her daim kullanmışlardır. Tarihteki ilk semboller, mağara duvarlarındaki resimlerdir.
Sayılara bakarsak sembolik olarak kullanıldığı birçok alan vardır.
İnanç sistemlerinde, dillerde, edebiyatta, halk kültürlerinde, sanatta, mimaride… Sadece sayılar mı?

Sayılar, kelimeler, renkler, sesler hepsi üzerlerinde bir anlam taşırlar ve insanlığa rehberlik ederler. Her sayı, özel bir karakter, kendisine ait özel bir gizem ve özel bir metafizik anlam taşımaktadır.

Biliyorum hepiniz Numeroloji ve Grigori Grabovoi’nin Sayı Kodları ile Şifalanma ve Değişim yöntemini merak ediyorsunuz.

Ama bu konulara geçmeden önce sayıların sembolik anlamlarına birlikte bakalım istiyorum.

Bir (1): Bir, her sayıya nüfuz etmiştir. Bütün sayıların ortak ölçüsüdür. Bir, ilahiliğin ideal sembolüdür.
Tek olanı mutlak olanı sembolize eder. İslam’da tek ve bir olan Allah’tır. Allah sözcüğünün ilk harfi Elif’tir ve 1 şeklindedir.
Ataerkil toplumlarda üreme sembolü olan fallus da 1 şeklinde sembolize edilir. Bütün sayıları kendisinde birleştiren sayı 1’dir.
Yeni başlangıçları ve pozitifliği de ifade eder. Güçlü irade ve saf enerjiyi ele alır.
Bir sayısının hayatınızda ayrı bir yeri varsa onu sık sık görüyor ya da seviyor iseniz evrenin size mesajı vardır. Bilin ki harekete geçmeniz isteklerinizi eyleme dökmeniz gerekiyordur.
Bir sayısının harf karşılığı A, I, J, Q, Y’dir.
Bir; Öğretme, Yaratıcılık, Girişim ve Öne Çıkmak demektir. Bir sayısının gezegeni Güneş’tir.

Olumlaması ise “Ben Varım” ile ifade edilmektedir.

İKİ (2): İki sayısı evrendeki düaliteyi, gece /gündüz, dişi/eril, ying/yang gibi karşı kutupları ifade eder. Alemde her şey zıtlarıyla beraber ortaya çıkar. İkinin sembolik anlamı denge, incelik, güvendir. Bu sayıyı çok sık görüyor iseniz kendi iç huzurunuzu bulmanız gerektiğini anlayabilirsiniz.
İki sayısının harf karşılığı B, K, R’dir.
Gezegeni Ay ve olumlaması ise “Yolumu Biliyorum” ile ifade edilmektedir.

ÜÇ (3): Bu sayı dini inançlara, mitolojiye ve halk kültürüne sirayet eden önemli sayılardan biridir. Enerjisini sevgiden ve bilgiden alan bir sayıdır. 3 sayısının üçlemeler ile kutsal olduğu bilinir.
Anne, baba, çocuk.

Beden, can, ruh.

Eski toplumlarda ise gök, yer ve yeraltı üçlemesi gibi.
3 rakamı ilk geometrik şekil olan üçgenle özdeşleştirilir. Anadolu’da geleneklerde, göreneklerde, inançlarda ve edebi ürünlerde görürüz onu. 3 sayısı bazı yörelerde kısmet açma geleneğinde görülür. Kısmet açılması için 3 cuma genç kızın çeyiz bohçası dualar eşliğinde açılır.

Kahinlikte çoğunlukla 3’ün kullanımı esas alınır. Kırsal alanlardaki sayısız gelenek üç katlı yinelemelere dayanır. Şifa verici bütün ritüeller üç kez yinelenir.
Bütün yaşam başlangıç, orta ve sonun üç katlı özellikleri altında görülür. 3 sayısı geçmiş, şimdiki zaman ve geleceği temsil ettiği için bir zaman belirleyicisidir.
Bu sayıyı çok sık görüyor iseniz enerjiniz rahat bir şekilde akıyordur ve umut verici olaylar yaşayacak olabilirsiniz.
Bu sayının harf karşılığı C, G, L, S gezegeni Jüpiter, olumlaması ise Bütünlüğü Temsil Ediyorum’dur.

Dört (4): Dört sayısı maddeyi ve dünyayı temsil eder. Dört element (ateş, hava, toprak, su) dört mevsim, doğanın 4 ürünü (insan, hayvan, bitki, maden) dört coğrafi yönü gösterir.
Sembolü karedir ve kare mükemmelliyeti simgeler. Dörtler ayrıca sebat ve dayanma gücünü belirtir. Sağlamlığı ifade eder.
İslam’daki dört büyük melek, dört halife bu sembolizmle alakalıdır.
Yeryüzünde kitap indirilmiş 4 peygamber vardır. En önemli piramitler 4 tanedir, bunlar: Keops, Kefren, Mikorinos ve Coser Sakarada’dır.
Hipokrat dört vücut sıvısı kuramını geliştirmiştir.
Çok sık 4 ile karşılaşıyor iseniz size verilen mesaj; sıkıntı veren olayları atlatmaya gücünüz var sağlam adımlarla ilerliyorsunuz olabilir.
Bu sayının harf karşılığı D, M, T’dir
Sağlamlık, Mücadele, Bireysellik, Kararlılık demektir. Gezegeni Uranüs olumlaması ise “Enerjimi Geliştiriyorum”dur.

Beş (5): Bu sayı bize iç dünyamızı anlatır. Bu sayı mikrokosmosu simgeler. İnsana saf ruhu katar. Sembolü 5 yıldızlı pentagramdır. Pentagram sonsuzluk ve birliğin sembolüdür.
“Yaşam ve sevgi sayısı” olarak tanımlanır. Fatıma’nın eli denilen sembol aynı zamanda beş kişiyi (Hz. Muhammed, Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin) simgelemektedir. Ayrıca İslâm’ın beş şartı, namazın beş vakit kılınması da 5’in İslâm geleneğinde önemini göstermektedir.
Bu sayının harf karşılığı E, H, N, X. Gezegeni Merkür.
Olumlaması “Ben Hürüm”dür.
Bu sayı ile son günlerde sık karşılaşıyor iseniz yada ona sempatiniz var ise size vermek istediği mesaj: “Kendi içinize dogru ruhsal bir seyahate çıkmanın ve özünüzü keşfetmenin zamanı gelmiştir.”

ALTI (6): Geldik yarının sembolüne yani altı sayısına. O matematikte mükemmel sayıların ilki olarak da tanımlanır.
İngiliz astronom Martin Rees, kâinatın yaratılışında anahtar durumunda olan temel 6 sayı bulunduğunu söyler.
Rabbimizin Dünya’yı 6 günde yarattığı söylenir.
Venüs gezegeninin etkisi altındadır bu sayı bu sebeple zarafet, aşk ve romantizmin sayısı da denir onun için.
6 sayısını çok sık görüyor iseniz yarınınız bu gününüzden daha iyi olacaktır. Harf karşılıgı U, V, W.
Aşk, Zarafet, Merhamet, Zevk, Aile ve ilişkileri temsil eder. Gezegeni Venüs olumlaması ise “Hayatın Mucizelerine Hazırım”dır. Sembolü Altıgendir.

YEDİ (7): Bu sayıyı anlatabilmek için aslında ona özel bir yazı yazılsa yeridir. Yedi en gizemli sayıdır. Onun evrensel bir anlamı vardır. Birçok kişinin uğur sayısıdır.
Pisagorcular 7 sayısının erkek ve uğurlu olduğunu belirtmişlerdir.
Bu sayı felsefe, din, evren, zaman olarak önemlidir. Birliğin ve mükemmel düzenin sembolüdür. Anadolu ve Türk boylarında kutsal sayılır.
Hac’da Kabe 7 kere tavaf edilir. Dünyanın 7 harikası vardır. Cuma namazının 7 farzı vardır. İstanbul 7 tepedir.
7 müzik notası vardır. Çakralarımız 7 tanedir. Soyumuz 7 göbeğe dayanır. 1 hafta 7 gündür.
Gökkuşağı 7 renktir.
En büyük takımyıldızı Büyükayı’da 7 yıldız vardır. İnsanın yüzünde 7 delik mevcuttur.
Kefene 7 arşın bez denir. Fatiha suresi 7 ayettir.
Kabalada 7 manevi seviye bulunur. Dünya’da 7 kıta vardır.
İnsanın manevi gelişimi 7 aşamadan geçer. Kabe’de 7 minare vardır.

İnanın daha bunlar gibi nice bilgiler eklenebilir bu sayı ile ilgili. Düşünün Hürmüz’ün 7 kocası Pamuk prensesin bile 7 cücesi vardır.
Bu sayıyı çok sık görüyor iseniz yeteneklerinize, kendinize ve hayatın mucizelerine inanın. Sembolü yaşam çiçeğidir.
Harf karşılığı O, Z’dir. Olumlaması ise Mucizeler beni buluyor!

SEKİZ (8): Sekiz yenilenmeyi ve pek çok dinde cenneti temsil eder. Yedi kat gökyüzü inancının sonu sekizinci kat Allah’ın katıdır. İş, başarı ve serveti de temsil etmektedir. Ayrıca kendine güven ve başarı demektir. Ve pek tabi matematikte sonsuzluk anlamına gelen 8 sonsuzluğu da ifade etmektedir.
Olumlu düşünceler ve olumlu şeylerle de ilgilidir. Sembolü sekizgen.
Harf karşılığı F, P.
Olumlaması ise “İnançlı ve minnettarım”.
Bu sayıyı sık sık görüyor iseniz verilmek istenen mesaj maddi durumunuzun düzeleceğidir.

DOKUZ (9): Yine tek başına bir konu olabilecek kadar önemli bir sayıdayız.
9 rakamını incelediğimiz zaman hem matematik hem tarih hem dini açıdan birçok ilginç noktayla karşılaşılır.
En yüce manevi gücün sembolü dokuzdur.
Bazen dokuz acı ve kederle bağdaştırılsa ve ölümü bitişi çağrıştırsa bile pek çok inanışa göre yeniden doğuşu ifade eder.
Dokuz herhangi bir sayı ile çarpılınca, çıkan sayının rakamlarının toplamı hep 9’dur.
Bu sayının Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında da önemli ve gizemli bir yeri olduğu bilinir.
Türk mitolojisinde de önemli bir yer tutar çünkü mitolojide dünyayı yaratan Kara Han, dünyanın merkezine 9 dallı çam ağacı dikmiştir.
Şamanların giydikleri “manyak” denilen hırkanın sağ kolunda 4, sol kolunda 5 olmak üzere 9 çıngırak bulunur.
Nicola Tesla “3, 6 ve 9’un görkemini bilseydiniz, o zaman evrende bir anahtara sahip olacaktınız.” demiştir.
Dokuz cesaret ve hedeflere ulaşma anlamına da gelir. Bu sayıyı son zamanlarda çok sık görmeye başladı iseniz size verilen mesaj: “Yaşamınızda bazı şeyleri sonlandırmalı ve kendi gücünüzü kullanarak başka insanlara yardım etmelisiniz.”
Sembolu dokuzgen. Gezegeni Mars.
Harf karşılığı I, İ ,R. Olumlaması ise “Sezgilerime güveniyorum”dur.

Şimdi hayatınızdaki sayılara daha farklı gözlerle bakabilirsiniz.
Bu konuda bir kitap önerisi de yapmak isterim. Sayıların gizemli dünyasına adım atmak ve daha fazla bilgiye sahip olmak istiyor iseniz Anmemarie Schimmel’in “Gizemli Sayılar” isimli kitabini okuyabilirsiniz.

Bu yazıda kısa bir inceleme yaparak Sayı Sembolizmi’ne dair bilgiler ile Sayıların Gizemli yolculuğuna birlikte adım atmış olduk.
Bir sonraki yazımda sizlere çok merak ettiğiniz son günlerde herkesin diline 777 ve 520 sayılarını dolayan ve mucizeler yaşatan, Fizik ve Matematik bilimleri doktoru Grigori

Grabovoi’nin ortaya çıkarttığı bir öğretiden bahsetmek istiyorum. O zamana kadar sevgiyle kalın.

7 Replies to “Sayılar Ve Onların Gizli Anlamları

 • Masal Perisinin Dünyası
  Masal Perisinin Dünyası
  Reply

  Sizi takip ederek pek çok bilgi öğrendim 🙂 hayat enerjiniz ve sevginiz bize de geçiyor 🙂 Byprimarima’nın askerleriyiz 😍 519 71 48

 • Mehtap Özdemir
  Mehtap Özdemir
  Reply

  Kabuğuma çekilmişken önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara kayıtsız kalamadım sonra eğitimlerine katıldım. Çok uzun süre bu alanda kitap okuyarak, ilgili videoları izleyerek, farklı eğitimlere katılarak bir noktaya geldiğim dediğim anda, beni aldı bambaşka bir yere bırakıverdi. 🤗 Karakterimin çok zıttı bir karakter aslında sanırım yapmak isteyip de cesaret edemediğim adım atamadığım şeyleri tamda istediğim gibi yaptığı için de “…” bu kelimeyi bulamadığım biri kendisi. Beni istediğim yolda harekete geçiren bir enerjisi var eylemlerine çekiliyorum. 🥰 İlan-ı hayranlık oldu benimkisi ama yazısını da okuyunca yapmak istediğim bir şeyi daha tam da istediğim gibi yaptığı için bir kere daha “….” duyguğum biri kendisi. 🌺 Nokta nokta yerleri evrildiğim duruma göre zamanla değişiyor kıskançlık, gıpta, özenmek, örnek almak. Aslında en sonunda Yunus Emre dizisindeki bir söze gelip oradaki sözü yaşayacağız gibi geliyor. (umudum gayretim bu yönde ) “aynısı sende var” 🙏🤲 Şimdi o yolda ilerlemeye devam. Yazıları da okumaya devam. 🌺🌺

 • ayselasya
  ayselasya
  Reply

  Ebru hanım sizi severek takip ediyorum. Yazınız çok akıcı olmuş, daha öncede Instagram sayfanızdan okumuştum. Bilgi tazeledim başarılar dilerim. 🤗

 • Leyla çekiç
  Leyla çekiç
  Reply

  Yolun başarılarla dolu ışıl ışıl olsun benim bilge ruhlu Ebru’m, bütüne katkın ve ışığınla yol gösterici, en özverili yoldaşsın… Aynı yolda yürümek benim için her daim olumlu bakmak olumluya odaklanmak demek… Kimin hayatına girdiysen yada gireceksen bilsinler ki hepsi de çok şanslı ve tabi ki ben de. ♥️ Başarıların, sağlığın, bolluğun bereketin çağlasın coşsun canım arkadaşım. 🦋

 • Zuhal Akkurt
  Zuhal Akkurt
  Reply

  Spiritüel kavramıyla ilk tanıştığım zamanlar ne olduğuna anlam veremezken bir anda Ebru hanım sayesinde kendimi içinde buldum. Çakralardan sekanslara isimlerden renklere bize her şeyi tek tek öğreten bilge kadın. Kattıkların için teşekkür ederim yolun açık aydınlık uzun olsun♥️

 • Sevtap Çetinkaya
  Sevtap Çetinkaya
  Reply

  Yolumuza hep ışık olduğun için, bizi aydınlattığın için sana minnettarım. Öyle güzel bir kalpsin ki.. Her şey mümkün! İnancımız tam. Hep var ol canım Ebru.

 • Gözde
  Gözde
  Reply

  Yıllardır sizi Instagram’da keyifle takip ediyorum. Başarılarınız daim olsun. 🙏😘

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir