İnsan Ve Hayvan Etkileşimi

Geçmişten bugüne kadar hayvan insan etkileşimi, boyut ve nitelik değiştirerek varlığını sürdürmüştür. Değişen koşullar zamanla insanlar ve hayvanlar ile olan ilişkileri arttırmıştır. Günümüzde de insanlar ve hayvanlar arasındaki etkileşimin toplumsal yaşam üzerinde oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Holbrook ve arkadaşları (2001) ise genel olarak evcil hayvan sahibi olmanın insanlara sağladığı fırsatları özetlemiştir. Bu fırsatlar şunlardır;

 1. Doğanın kıymetini bilme ve yaban hayatını deneyimleme
 2. Çocuksu ve eğlenceli olma
 3. Bir aile olma
 4. Diğer insanlarla bağları güçlendirme
 5. Fedakâr ve besleyici olma
 6. Sevecenlik, konfor veya dinginlik sahibi olma
 7. İlham olma ve öğrenme

Evcil Hayvan Sahibi Olmanın Çocuk Gelişimine Katkıları

Hayvan ve insan etkileşiminin yanı sıra hayvanların çocuklarla etkileşimi de önemli ve üzerinde durulması gereken konulardan birisidir. Hayvan sevgisi çocuklara küçük yaşlardan itibaren aşılanması gereken bir durumdur. Hayvan sevgisiyle birlikte evcil hayvan beslemenin çocuk psikolojisine ve gelişimine birçok katkısı vardır. Bunlar;

 1. Yapılan araştırmalara göre evcil hayvanlarımızla kurduğumuz temas oksitosin salgılamamıza sebep oluyor ve bu da bizim rahatlamamızı ve sakinleşmemizi sağlıyor. Çocuklar da biz yetişkinler gibi stresli durumlarda, güvene veya duygusal desteğe ihtiyaç duyduklarında, öfkelendiklerinde veya üzüldüklerinde evcil hayvanlarından destek alabiliyorlar.
 2. Çocuklar küçük yaşlarda anneleri tarafından sevilmek dışında diğer canlılar tarafından da sevilmek ister. Evde hayvan yetiştirmek çocuğun sosyal ve duygusal gelişimine destek sağlayarak aidiyet duygusunu ona yaşatacak ve sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlayacaktır.
 3. Yapılan araştırmalara göre çocuklar sadece insanlarla değil, evcil hayvanlarıyla da bağlanma ilişkisi kurabiliyorlar. Kediler ve köpekler de sevgimize karşılık verebilen canlılar oldukları için bağlanma ihtiyaçlarımızı kısmen de olsa karşılayabiliyorlar ve ebeveynleri tarafından yeterli ilgi görmeyen çocukların gelişiminde ciddi seviyede olumlu bir etki yaratabiliyorlar. Ebeveynleri ile sağlıklı bir bağlanma gerçekleştiremeyen çocuklar ise ebeveynlerinin yerini evcil hayvanları ile doldurup güvenli bağlanma geliştirebiliyorlar.
 4. Evcil hayvanlar bebeklerin bilişsel gelişimi için de son derece faydalıdır. Yapılan araştırmalara göre evcil hayvanlar sabırlı birer dinleyici olmaları sebebiyle hayvanlar bebekleri konuşmaya teşvik edebiliyorlar. Bununla birlikte bebekler de evcil hayvanlara sevgilerini göstermek ve onlara komut vermek amacıyla iletişim kurmaya çabalayabiliyorlar. Evcil hayvanlar bebeklerdeki merak duygusunu tetikleyerek onları öğrenmeye teşvik edebiliyor Ayrıca, öğrenme anlamlı ilişkiler içerisinde gerçekleştiğinde daha kalıcı ve etkili olduğu için evcil hayvanlarla kurdukları ilişkiler bebeklerde öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir işlev de kazanabiliyor.
 5. Çocuklara hayvan bakımı konusunda yaşına uygun görevler yüklenmesi ve bu görevleri çocuğun başarı ile tamamlamasına izin verilmesi, çocuğun kendini daha yeterli hissetmesine yardımcı olarak özsaygı ve özgüven gelişimine de katkı sağlamaktadır.
 6. Evcil hayvan besleyen çocukların sorumluluk duygularının gelişmesiyle birlikte çocuk kendi kararlarını kendi verebilmeyi başarır.
 7. Çocukların daha fazla sosyal becerilerinin gelişmesini ve sosyal yetkinliğe sahip davranışlar göstermelerini sağlar. Sosyal yetkinlik, çocukların sosyal gruplara girmesini kolaylaştırır, böylece sosyal desteğin daha fazla hissedilmesine olanak sağlayarak stres azaltıcı bir etki yapar.
 8. Çocukların empati kurma becerilerinin gelişmesini sağlar. Hayvanla empati kurma ve onun ihtiyaçlarını anlama becerisi, aynı zamanda insanlarla empati kurma yeteneğini de geliştirmektedir. Evcil hayvanı ile doğru bir bağ kuran çocuğun empati yeteneği daha fazla gelişmektedir ve bu çocuklar yardımsever davranışları daha fazla göstermektedir.
 9. Evde bir evcil hayvanın bulunması ailenin birlikte geçirdiği zamanın süresini artırmakta ve dolayısıyla ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişiminin, aile birliğinin güçlenmesini de sağlamaktadır. Çocuklara ortak bir ilgi alanı oluşturup işbirliği ve paylaşım davranışlarını sergilemesine yardımcı olurken kardeşlerin de birbirleriyle olan ilişkilerini olumlu yönde etkiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir