Hepimizin bildiği üzere ilişkilerde tartışmalar olmazsa olmazlardan. İlişkilerinde fazlaca tartışmalara yer veren çiftler kötü çift, hiç tartışmayan çiftler ise iyi çifttir gibi fazlaca doğru bilenen yanlışlar var. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki mutlu çiftlerde de tartışmalar oldukça fazla. Ama mutsuz çiftlere göre bazı noktalarda farklı davranıyorlar.

Mutlu ve mutsuz çiftlerdeki tartışmalar üzerinde Gottman Enstitüsü’nde bir çok araştırmalar yapılmış. Ve görülmüş ki mutlu olan çiftler problemi çözmeye çalışmıyor, sadece tartışmayı yönetmeye çalışıyor ve birbirlerinin duygularını tamamen anlamaya yönelik girişimlerde bulanıyorlar. Mutsuz çiftlerde ise tartışmayı yönetmek yerine probleme odaklandıkları ve problemi çözmeye dair kavga anında çabaladıkları, kavga anında birbirlerinin duygularını tamamen görmezden geldikleri gözlemlenmiş. Ve yine yapılan araştırma sonuçlarına göre Mutlu çiftlerinde tartışmalarının %67’sinin hiçbir zaman çözemedikleri sonucuna ulaşılmış.
Yani mutlu çiftlerin ilk hedefi hiçbir zaman problem çözmek değil, onların hedefleri yalnızca problemi yönetebiliyor olmak.

Bir diğer örneğe bakacak olursak, 1965 yılında George Bach çift terapisi üzerine araştırmalar yapıyor. Bach’e göre partnerler birbirlerine karşı öfkelerini içlerinde tutmak yerine dışa vurmaları gerekiyor. Bach çiftler neden canlarının sıkıldığını bağırarak ve öfkelerini kusarak birbirlerine söylerlerse bu davranışın ilişkide rahatlama sağlayacağını öne sürüyordu. Öyle ki yumuşak süngerlerden lastik sopalar ile birbirlerini vurmalarının onlara iyi geleceğini ifade ediyordu.

Fakat araştırmalara göre, öfke bu şekilde dışa vurulduğunda rahatlama ve olayı çözmede etkisinin olmadığı gözlemlenmiş. Daha çok öfke ile yapılan davranışların sonucu çiftler arası gerginlik ve nefrete neden olmuş.

Yani bu araştırmada da görüldüğü üzere tartışma anında içinden her geleni söylüyor olmak, canının istediği gibi davranıyor olmak, sözel ve fiziksel şiddete eğiliyor olmak ilişkileri hep daha da kötüye götürmüş. Hatta ilişkilerde kalıcı hasarlar bırakmış.

Ayrıca mutlu çiftler kavga sırasında ve günlük hayatta eleştirme, aşağılama, savunma gibi argümanları kullanamamaya gayret ederken, kötüye giden ilişkilerde bunların had safha da olduğu gözlemlenmiş.

Özetleyecek olursak; mutlu çiftler de kavga ediyorken, mutsuz çiftlerden onları ayıran temel farklar neler olabilir? Problemi çözmeye çalışmaktan ziyade yönetmeye çalışmak, birbirlerinin duygularını anlıyor olmak yani empatik kalabilmek, kullandıkları sözel ve bedensel dile dikkat ediyor olmak, her ağzına geleni söylüyor olmanın ilişkiyi daha da dibe götüreceğinin farkında olmak.

Haydi kendimize soralım, bizler tartışma anında neler yapıyoruz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir