Astrolojinin tarihi yazının bulunmasıyla başladığı herkes tarafından bilinmektedir. Oysa insanoğlu var olduğundan beri gökyüzü insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Bu yüzden astroloji yazıdan daha önce var olmuştur denilmektedir.

Peki, astroloji nedir? Doğum tarihi dikkate alınarak gezegen ve yıldızların insanların üzerinde yarattığı etkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Astroloji yıldız falı anlamına da gelmektedir. Kader olarak düşünülmesi yanlış yorumlanmaya neden olabilmektedir. Astroloji,  fırsat olarak görülebilecek alanları, şanslı diye adlandırılabilecek zamanları, doğum haritası gibi konuları incelemektedir. Bu incelemeleri yaparken doğum tarihi ve saati ile gezegenlerin, yıldızların hareketlerine bakılmaktadır.

Astrolojinin Tarihçesi

Astrolojinin tarihçesi incelenecek olursa hem sözlü hem de yazılı kaynaklara başvurmak gerekmektedir. Başta Yunan, Roma mitolojileri olmak üzere birçok sözlü tarihte gökyüzündeki yıldızlar birleştirilmiştir. Dikkat çekici olan ise bu yıldızların aynı şekillerde birleştirilmiş olmalarıdır. Hatta çıkarılan varsayımlar bile birbirine benzemektedir.

 Astrolojinin tarihi ile ilgili kalıntıların M.Ö 5800’lü yıllara kadar gittiği bilinmektedir.  Fakat bu kaynakların ilk olarak kimler tarafından inceleme konusu yapıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  Ayrıca incelemeler sonucunda edinilen bilgilerin dışında daha çözümlenememiş birçok belgenin de olduğu söylenmektedir.

Enuma Anu Enlil astroloji tarihi açısında oldukça önem arz etmektedir.  Bu bilinen en eski astrolojik doküman olma özelliği taşımaktadır. Bu Babil tabletini akademik çevrelerin en eski doküman olarak kabul ettiğini bundan önce ise Mısır’da M.Ö 4200’lü yıllara ait olan “Yıldız Tabloları” olduğunu belirtmek gerekmektedir.  Enuma Anu Enlil 7000 göksel işareti ve bunların yorumlanmasını içermektedir. Anu, yerin tanrısı, Enlil ise gökyüzünün tanrısı anlamına gelmektedir. Enuma Anu Enlil’in anlamı ise “Yeryüzü ve Gökyüzünün Kitabı”dır. Bu tablette Venüs dikkate alınmıştır. Güney Amerika’da da Venüs takvimi kullanılmaktaydı. Ayrıca Hz. İsa kendisini “Parlak Sabah Yıldızı” yani Venüs olarak ifade etmiştir. Buradan da anlaşılıyor ki dönemler farklı da olsa astrolojinin gelişimi dünyanın neresinde olunursa olunsun benzer özellikler taşımaktadır.

astroloji tarihi

Kalıntıları İngiltere’de müzede sergilenen Venüs Tabletleri Babil kralı Amisaduka dönemine ait olmakla beraber çeşitli gözlemler içermektedir. Astroloji tarihçesi açısından bir başka Babil kralının oğlu için yaptırdığı doğum haritası ilk horoskop olma özelliği taşımaktadır. Haritada yükselen burç kavramı bulunmamaktadır. Daha sonraki dönemlerde yükselen burç kavramı da ortaya çıkmıştır.

Kos Adası’nda M.Ö. 280‘de Astroloji okulu Babilli rahip Kaldeli tarafından kurulmuş olup burçlar tarihi bakımından önem arz etmektedir. Artık astroloji sistemli bir şekilde öğrenilmeye başlanmıştır. Ayrıca bu okul astrolojinin batıya yayılmasına olanak sağlamıştır. Batı dünyası da astroloji ile tanışmıştır. M.Ö. 190 yılında ilk yıldız kataloğu Hiparkus tarafından derlenmiştir. Ekinoksların kaydığı ifade edilmiştir.

180 yılında Batlamyus’un Tetrabiblos kitabı o güne kadar olan burç tarihi ile ilgili bilgileri derlemiştir. Almagesat adında yaptığı derleme ile de Rönesans’a kadar olacak dönemi incelemiştir. Bu dönemden sonra astrolojinin gelişimi daha çok batı dünyasında olmuştur. Doğuda ise astrolojik çalışmalar yer yer sekteye uğrasa da devam etmiştir.

İlk ortaya çıkan Zodyak yani burçlar kuşağı ile günümüzdeki astroloji arasında farklar bulunmakla beraber bu konudaki çalışmalar ve astrolojiye olan ilgi hala devam etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir