Sakalları çıkmayan veya çeşitli sebeplerle sakallarının bir kısmını ya da tamamını kaybedenler için devrim gibi bir uygulanın olduğunu biliyor musunuz? Sakal ekimi uygulaması hakkında bilmek istediklerinizi, Doktor Yetkin Bayer yanıtlıyor.

Sakal Ekimi Nasıl Yapılır?

Sakal ekim işlemleri temelde saç ekim işlemleri ile çok benzer prensiplerde çalışan, yine saç ekim yöntemleri gibi son derece etkili, verimli ve çoğu zaman ömür boyu kalıcı olabilen yöntemlerdir. Bu işlemler, yani sakal ekim işlemler, isimlerinden de kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi genelde erkeklere uygulanan bir işlemdir. Yine isminden kolaylıkla anlaşılabileceği gibi yüz bölgesindeki sakalsız, ya da sakal kaybı yaşanmış olan bölgelere uygulanan bir yöntemdir.

Sakal ekim işlemler, saç ekim işlemleri ile benzer olarak sakal kayıpları karşısında uygulanan en etkili ve en kalıcı tedavi yöntemi olarak bilinirler. Bu operasyonlar, temelde, teoride ve pratik uygulamada saç ekim yöntemleri ile oldukça benzer bir yapıda işlerler. Sakal ekim işlemleri yapılırken, saç ekim işlemleri sırasında da en çok tercih edilen bölge olan iki kulak arasında kalan ense bölgesi kıl kökü almak için en çok tercih edilen bölgedir. Ancak bu durum, çoğu kişi için geçerli olsa da bazı kişiler için geçerli değildir. Bazı kişilerin saç kök yapıları sakal kök yapıları ile uyumlu değildir ve ekim işlemi bu kökler ile yapılırsa istenen verimin alınması oldukça zorlaşır.

Sakal ekim işlemleri uygulanırken kişilerin ve operasyonu uygulayan uzmanların başlıca dikkat etmesi gereken faktör kişinin kök alınacak bölgesi ile kökün nakledileceği bölgenin uyumlu olmasıdır. Bu uyum hali kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. İşlem öncesinde kişinin nakil bölgeleri incelenir ve bu bölgelerin birbiri ile uyumlu olmasına dikkat edilir. Sonrasında uygulanacak olan yöntem de belirlendikten sonra operasyona başlanır ve nakil gerçekleşir.

Sakal ekim işlemleri de saç ekim işlemleri ile benzer olarak lokal anestezi altında uygulanır. Kişilerin nakil bölgeleri uygun dozda ilaçlar ile uyuşturulur ve kişinin operasyon sırasında ağrı, acı ya da sancı gibi istenmeyen haller yaşaması önlenmiş olur.

Sakal ekim tedavileri saç ekim tedavileri kadar sık uygulanıyor olmasa da hem ülkemizde hem de global çapta oldukça yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. İşlem öncesinde kişilere uzman bir hekim tarafından kapsamlı bir ön muayene yapılmalıdır. Operasyonun ilk aşaması budur. Sonrasında ekim yapılacak olan bölge belirlenir, bu bölge için gerekli olan greft sayısı hesaplanır ve operasyona geçilir.

Operasyon öncesinde kişilere ağrısız anestezi ile lokal anestezi işlemi uygulanır. Anestezinin de sonrasında yine operasyon öncesinde belirlenmiş olan bölgeden kök alınır. Alınmış olan bu kökler bir organ nakil solüsyonu içinde bekletilir. Sakal ekiminin yapılacak olduğu bölge hazırlanır ve hazırlıklar sonucunda toplanmış olan kökler belirlenmiş olan bölgeye özenle ve dikkatle nakledilir. Bunun ardından işlem tamamlanmış olur ve kişilerin iyileşme süreçleri başlar.

Son derece rahat, ağrısız ve sancısız yöntemleri bulunmakta olan sakal ekim yöntemleri sonrasında aynen operasyonun kendisi gibi iyileşme süreci de nispeten oldukça rahat ve sancısız olabilir. İyileşme sürecinin uzunluğu ve zorluğu üzerinde en belirleyici olan faktör kişiye uygulanmış olan sakal ekim tedavisinin türü ve operasyonun kapsamı, yani büyüklüğü olacaktır. Ancak özellikle son 10 yılda geliştirilmiş olan yöntemler sayesinde kişiler eskisi gibi uzun ve sancılı iyileşme süreçlerinden geçmemektedirler. Aksine günümüzde teknolojinin ve tıp sektörünün hali hazırda geldiği durum bu süreçleri son derece kolaylaştırmaktadır ve buna ek olarak iyileşme için gerekli olan süre de oldukça kısalmıştır.

Ülkemiz sakal ekim tedavileri konusunda, saç ekim tedavileri konusunda da olduğu gibi oldukça gelişmiş bir ülke olarak bilinir. Yani Türkiye’de sakal ya da saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin bu işlemi yaptırmak için başka ülkelere gitmesi gerekmez.

İletişim:
Web Sitesi: https://www.yetkinbayer.com
Adres: Ulus, Ahmet Adnan Saygun Cd. No:69B, 34340 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: +90 541 451 59 94
Mail: info@yetkinbayer.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir