Olan her şey sizin daha büyük hayrınız içindir. Evren mükemmel bir şekilde işler.

Her durum bir gelişme fırsatıdır; olan her şey size daha güçlü, daha bilge ve daha sevecen olma fırsatını veriyor. Ba­şınıza gelen her şey sizin daha büyük hayrınız içindir. Bazı durumlar bir bağımlılıktan ya da size artık bir yararı kalma­yan bir duygudan kurtulma fırsatını sunar. Sizin daha çok hayrınıza olana izin vermeniz demek, güvenlikte olduğunuzu ve sevildiğinizi ve ruhunuzun daima sizin için çalış­tığını için için bilmeniz demektir.

Şimdi kendinize evrenin mükemmel olduğunu ve sizin yaptığınız ve sizin başınıza gelen her şeyin de mükemmel olduğunu söylemekle başlayın. Siz ruhsal yönden büyüdükçe, olanların niçin öyle oldukları hakkında daha büyük bir anlayış kazanacak ve olan her şeydeki mükemmelliği görmeye başlayacaksınız. Bugünün daha yüksek perspektifinden geri­ye, geçmişe bakabilecek ve bir zamanlar olumsuz olarak yo­rumladığınız şeylerin sizin büyümenizi sağlamış ve yeni başlangıçları getirmiş olduğunu görebileceksiniz.

Başka insanların yaptıklarının, bir şekilde, size hayır getireceğine güvenin, nedenini bilmeseniz bile. Her ne olur­sa, kendinize, evrenin mükemmel olduğunu ve olan her ola­yın mükemmel olduğunu söyleyin. Eğer umduğunuz bir şey gerçekleşmezse, bilin ki daha da iyisi olacaktır. Kendinizce olması gerektiğini düşündüğünüz hayalleri tezahür ettirmesi için ruhunuzu zorlamaya kalkışmayın; bilin ki daha yüce bir bilgelik daima iş başındadır. Unutmayın ki ruhunuz sizin hayatınıza kabul ettiğiniz kadar hayrı daima size vermektedir.

Eğer içsel rehberliğin girişmenizi işaret ettiği tüm eylemlere girişmişseniz, her dakika kontrolü ve sorumluluğu elde tutma ihtiyacından sıyrılarak teslimiyet haline geçin. Sizin aklınız ve zekânız, her şeyi belli bir sonuca varmak üzere plânlamak ister; geminin kaptanı olmak ister. Hedefler saptamak her ne kadar iyi bir şey ise de, Ruhunuzun sizin istediğiniz şeyin özünü tam zamanında ve mü­kemmel bir şekilde size getireceğine güvenin. Ruhunuz gerçek kaptandır ve O sizi daima mükemmel durum­lar içine koyar. Kaptana güvenin o size doğru yerden bakmanıza, doğru yerden yola devam etmenize rehberlik edecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir