Uzaktan öğretim, zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretmenin okula gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Teknoloji ve ulaşımın da gelişmiş olmasıyla tüm dünyayı çok kısa sürede etkisi altına alan Covid-19 virüsü ülkemizde de varlığını gösterip pandemi sürecine girmemize neden olmuştur. Tüm kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumları çok hızlı tedbir alma gerekliliği içine girmiştir. Okullar uzaktan eğitime başlamış, evler okul olmuştur. Genel itibariyle öğrenci bilgisayar ve interneti ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde eğitim amaçlı kullanmış, veli eğitim-öğretim sürecinin her anına ilk kez bu kadar çok dahil olmuş ve öğretmenlerin hayatında ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde “home ofis” diye adlandırılan evden çalışma eylemi girmiştir.

Eğitim ve öğretimi evden takip etmenin elbette hem çocukları hem de ebeveynleri zorladığı süreçler olmuştur. Bununla birlikte her yeni durumda olduğu gibi insan, alışma sürecine girmiş ve evden de öğretim devam ettirilmiştir. Çocuklarda idare ve sorumluluk bilinci bireysel farklılıklar göstermekte ve yaşlara göre yaşam tecrübesiyle gelişmektedir. Dolayısıyla çocuklarda, özdenetimin yetişkinlerde olduğu gibi olmasını bekleyemeyiz. İşte tam da bu noktada evde bazı tedbirler almak uzaktan öğretimin etkisini artıracak ve yaşanan stresi engelleyecektir. Ebeveynlerin, çocuğun eğitim-öğretim sürecine katkısının ne denli elzem olduğunu hepimiz biliyoruz. Uzaktan öğretimle bu durum daha geniş ve daha önemli bir anlam kazanmıştır.

Uzaktan Öğretimde Ebeveynlere Tavsiyeler

 • Bu süreçte öncelikle her anne-baba çocuğunu iyi tanımalıdır. Öğrenme becerilerini bilmek, yeteneklerinin ve zorlandığı durumların farkında olmak süreci kolaylaştıracak ve güçlendirecektir.
 • Anne-babalar evde öğretimde polis rolüne girmemelidir. Çocuğa destek veren, sorumluluk kazanması için uygun ortamı hazırlayan rehber rolünde olmalılardır.
 • Uzaktan öğretimde hedef çok yüksek tutulmamalıdır. En büyük amaç; çocuğun okul ve öğrenme ile olan duygusal bağının devam ettirilmesi olmalıdır. Ardından içinde bulunulan süreci verimli hale getirmesi için çocuklara rol model olunmalı ve evde düzenli bir ortam oluşturulmalıdır.
 • Rutinler hayatı kolaylaştırır ve planlı hale getirir. Evde kuralların olması, çocuğun sınır kavramını bilmesini ve güvende hissetmesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda ev sürecinde de ertesi gün evde okul olduğu bilinerek uyku saatlerine dikkat edilmelidir. Uyku ve uyanma saati yüz yüze eğitim dönemindeki gibi olmalıdır. Aksi halde çocuklar, akşam geç saatlere kadar uyumadıklarında ve sabah geç saatlerde uyandıklarında online derslere odaklanmakta zorluk yaşayabilirler. Mental olarak yorgunluğu artıran online derslerde uyku düzeni olmayan çocuklar daha fazla zorlanmaktadır.
 • Ders esnasında yemek yemek ya da ders dışı işlerle ilgilenmek dikkati dağıtacaktır. Öğrencilerin başarısının artmasında kahvaltı etmek önemli bir faktördür. Öğrenciler canlı ders başlamadan önce kahvaltı yapıp derse başladıklarında hem daha güçlü bir şekilde ders dinleyecektir hem de ders esnasında başka işlerle ilgilenemeyeceğine dair bir adım atılmış olacaktır.
 • Evde online derslere katılım noktasında teknik destek önceden hazırlanmalı ve kontrol edilmelidir. Bilgisayar, internet, kamera, mikrofon, yazıcı gibi ihtiyaçlar İhtiyaç duyulan online eğitim portalının ya programının bilgisayarda kurulu olduğundan emin olunmalıdır. Bu programlara girişte geren kullanıcı adı, şifre gibi bilgiler ders öncesinden bilinmelidir ve böylelikle yorucu zaman kayıpları önlenmiş olacaktır.
 • Dersleri takip etmeye yönelik uygun ortam oluşturulmalıdır. Ders çalışma masasında ders dinlemek ya da çalışmak verimi artıracaktır. Evde süpürge sesi ya da benzeri dikkat dağıtıcı sesler önlenmelidir.
 • Öğrenciler derse başlamadan önce ders materyallerini hazırlamalı ve böylelikle söz konusu derse yönelik hazırbulunuşlukları artacaktır.
 • Çocuklar uzaktan öğretim döneminde hareketsiz kalmaktadırlar. Bu durum gelişimlerini olumsuz etkilerken oyundan uzak kalmaları da onları ruhen olumsuz etkilemektedir. Mümkünse izole ortamlarda, açık havada oyun oynamalarına olanak sunulmalıdır. Böyle bir ortam yoksa da evde rutin ve basit hareketler yapmak hareketi artıracak ve pozitif etki oluşturacaktır.
 • Kutu oyunları, resim ve boyama yapma gibi sanatsal faaliyetler de çocuklara bu süreçte iyi gelecektir. Durumun oluşturduğu kaygıdan uzaklaşmalarını sağlayacaktır.
 • Öğretmenler ve okul ile iletişim halinde olunmalı ve gerekli destekler alınmalıdır. Takım çalışması öğretmen, öğrenci ve veli olmak üzere herkese iyi gelecektir.
 • Tüm bunlardan bahsettikten sonra; ailelerin bu süreçte sorumluklarının arttığı aşikardır. Evde birden fazla çocuk olduğunu ve kimi zaman ebeveynlerin de evden çalışma durumlarının olduğunu göz önünde bulundurursak oldukça yorucu bir tablo oluşmaktadır. Unutmayalım ki çocukların mükemmel anne-babalara değil; onları koşulsuz seven huzurlu anne-babalara ihtiyaçları vardır. Ebeveynler kendilerini dinlemeyi ve dinlenmeyi ihmal etmemelidirler. Mükemmeli hedefleyip yetersizlik hissine kapılmak yerine elimizden geldiği kadarını planlı şekilde yapıp doğru iletişim kurmak tüm sorunları çözmeye yetecektir. Sevgi ve iletişim her çocuğu iyi hissettirir, geliştirir. Sevgiyle kalın.