Sosyal çevremizin kısıtlandığı bu dönemde şizoid kişilik adına bakalım ne gibi bilgiler edinebiliriz. İlk olarak kişilik bozukluğundan bahsetmek gerekirse bireyin çevre ile olan uyumunu olumsuz etkileyen, iş ve arkadaşlık ilişkilerinde problemler yaşayıp işlevselliğini bozacak şekilde davranmasına sebep olan uyum ve davranış bozukluğudur. Bireyin duygusal, sosyal ve iş ilişkilerinde yoğun çatışmalar yaşamasına sebep olur. Bu çatışmalar insanlar tarafından hoş karşılanmadığı için işin içinden çıkılamaz bir hal alır ve kişinin herhangi bir yardım almasını zorlaştırır.

Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizoid kişilik bozukluğuna sahip kişiler diğer insanlarla yakın ilişki ve duygusal bağ kurmak istemezler. Bu sebeple utangaç insanlardan farklıdırlar. Duygularını göstermede kısıtlık yaşarlar, sosyalleşmekten uzaklaşarak daha çok yalnız kalmayı isterler. Olumlu ya da olumsuz eleştirilere genellikle tepkisiz kalırlar ve duygulanımları genelde değişmez. Bu kişiler yalnız kalmayı tercih ettikleri için meslek seçimlerini ona göre yaparlar. Daha çok insan ilişkisi gerektirmeyen bilgisayar programcılığı, yazılım gibi evden de yapabilecekleri işleri tercih ederler. Sosyal ilişkilerinin yanı sıra bu kişiler aile üyeleriyle de yakın ilişki kurmaktan kaçınır, kendini onların bir parçası gibi hissetmezler ve beraber yapılan etkinliklere katılmayı tercih etmezler. Bu kişiler insanlarla iletişim kurmada ve devam ettirmede isteksiz oldukları için kendilerine bir partner edinemez ve evlenmek istemezler. Aynı zamanda şizoid kişilerin cinsel deneyim yaşamaya karşı ilgileri yoktur ya da çok azdır. Sırlarını paylaştıkları dostları ya da yakın arkadaşları yoktur. Duygusal olarak soğuk ve düz bir ifadeye sahiptirler.

Şizoid kişilik bozukluğu genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Toplumda görülme sıklığı %3 olarak bilinmektedir. Ve bu bozukluğun erkeklerde görülme sıklığı kadınlara oranla daha fazladır. Şizoid kişiler baş edemedikleri bir gerginlikle yalnız kaldığı için bu hastalığa eşlik eden başka psikiyatrik hastalıklar görülebilir. Kısa süreli psikoz yaşayabilirler. Sosyal fobi, agorafobi, majör depresyon gibi hastalıklar eş olarak görülebilir. Bu durumda tedavi süreci uzayabilir.

Şizoid Kişilik Bozukluğunun Sebebi

Erken çocukluk döneminde ailesinden soğuk, tatmin edici olmayan ilişkiler yaşayan çocuklarda ileri zamanlarda kişilerarası ilişkilerin önemli ve gerekli olmadığı düşüncesine kapılması bu hastalığın oluşmasına öncülük edebilir. Bununla birlikte kalıtımın etkisi ve çevresel faktörlerin önemi de vardır.

Şizoid Kişilik Bozukluğunun Tedavisi

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişilerin hobileri genellikle insan ilişkileri gerektirmeyen etkinliklere yöneliktir. Oldukça sıkıntılı bir durum olan bu bozuklukta kişi tedavi arayışı içine girmedikçe bu durumun son bulması güç hale gelir. Çoğu zaman kişi bu yaşantısından oldukça memnun kaldığı için herhangi bir yardım arayışına girmez. Bu gibi durumlarda aile ve yakın arkadaşların tedavi arayışına yönlendirmesi gerekebilir. Şizoid kişilik bozukluğunun tedavisi tipik olarak uzun süreli psikoterapiyi içerir. Bununla birlikte psikiyatr uygun görürse belirli ve rahatsız edici semptomları azalmak adına ilaç başlanabilir. Bu süreçte ailelerin sabırlı ve destekleyici olmaları önemlidir. Uzun süreli bir tedavi olduğu için geç yanıt verebilir. Özellikle tedavi sürecinde sık sık uzman değiştirmemesi önerilir. Ailelerin tedavi ekibiyle (hekim, psikolog) iş birliği içinde olması bu süreçte oldukça önemlidir.