Revizyon rinoplasti, burun estetiği ameliyatının istendiği şekilde sonuçlanmadığı durumlarda tekrar yapılmasıdır.

Önceki burun estetiği ameliyatından alınan sonucun beklendiği gibi olmaması nedeniyle, tekrar yapılacak rinoplasti ameliyatı ile gerekli düzeltmeler yapılmakta ve hastanın memnuniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu düzeltmeler hem şekil hem de fonksiyonel amaçlı olabilmektedir.

Burun şeklinden duyulan memnuniyetsizlik tekrar rinoplasti ameliyatının yapılmasının en sık rastlanan nedenlerinden biridir.

Ameliyat sonrası iyileşme sırasında yaşanabilecek ve burunun doğru çalışmasında sorunlara neden olabilecek her türlü fonksiyonel sorun da revizyon burun estetiğini ile sonuçlanabilmektedir.

İlk rinoplasti ameliyatı yapılırken elbette ki bunun son ameliyat olması düşünülmektedir. Fakat belirttiğimiz bazı istenmeyen ameliyat sonuçları tekrar rinoplasti ameliyatı anlamına gelen revizyonu kaçınılmaz kılmaktadır.

Revizyon burun ameliyatı yapılması gereken durumlarda, bu ameliyatın en doğru şekilde sonuçlanması amacıyla dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır. Revizyon rinoplasti ameliyatı kararı verilirken, önceki rinoplastinin üstünden en az bir yıl geçmesi beklenmelidir. Rinoplasti yapılan burun ancak bu zaman diliminde iyileşmesini tamamlar, ödemleri iner ve  son halini alır. Çok sık rastlanmamakla beraber enfeksiyon gelişmesi gibi bazı durumlarda bu süre beklenmeden müdahale edilmesi gerekebilmektedir.

Revizyon rinoplasti ameliyatı, açık ve kapalı yöntemlerle yapılabilmektedir. Buna karar verilirken düzeltme yapılacak olan alanın durumu etkin rol oynamaktadır. Yaşanan problemlerin düzeyine göre; küçük bir alana müdahale edilecekse kapalı yöntem yeterli olurken, daha kapsamlı çalışma alanı gerektiren komplike ameliyatlarda açık yönteme ihtiyaç duyulmaktadır.

Revizyon rinoplasti ameliyatı ilk ameliyata oranla, daha dikkat isteyen ve hata payı az olan ameliyatlardır. Bunun nedenlerinden biri de, burunda bulunan kıkırdak doku önceki ameliyatlarda yeniden şekillendirilmiş ve planların dışında gelişmeler nedeniyle yeniden yapılacak ameliyatta ilave dokuya gerek duyulabilecek olması ihtimalidir. Bu gibi ilave kıkırdak doku gereken ameliyatlar açık yöntem gerektirir ve hastanın kendi kaburgasından alınacak kıkırdak dokuyla burun estetiği işlemi gerçekleştirilir.

Rinoplasti ameliyatlarında tercih edilen yöntem kapalı ise, burun içinden açılan ve dışardan görünmeyen küçük kesilerle ameliyat gerçekleştirilir. Daha büyük problemlere müdahale edilirken kullanılan açık yöntemde ise burun deliklerinin ortasından açılan kesi ile işlem yapılır. Bu yöntemle gerçekleştirilen ameliyatların iyileşme süresi kapalıya göre biraz daha uzun sürdüğünü söyleyebiliriz fakat birçok durumda işlem sonuçlarının başarısı açısından daha uygun olduğunu söylemek mümkündür.

Revizyon burun estetiği ameliyatında kullanılan bazı teknikler bulunmaktadır.

  • Ultrasonik Rinoplasti / Piezo Tekniği: Ses dalgalarının kullanılması prensibiyle uygulanan bu teknikle dokulara zarar verme riski olmadığı için detaylar üzerinde daha rahat çalışma imkanı sunar. Burnun hem şekil ve hem de fonksiyon bozuklukları durumlarında kullanılabilmektedir.
  • Mikro Tur / Micro Driller Tekniği: Burun içine açılan kesilerle yapılan ameliyat tekniğidir.
  • Konvansiyonel Rinoplasti: Hem açık hem kapalı yöntemlerin kullanıldığı geleneksel rinoplasti yöntemidir.
  • Kombine Rinoplasti: Burnun estetik görünümü ile beraber yüz estetiğinin planlandığı tekniktir. Burun estetiği sonucunun  yüz hatlarını uyumlanması, bunun içinde botoks dolgu ip askı gibi medikal estetiği uygulamaları ile desteklenmesidir. Bütüncül tekniğin en önemli detayı bütün işlemlerin tek seansta yapılması ve sonuca ulaşma sürecin kısalmasının sağlanmasıdır.