Herkese merhabalar.

Sizlere günümüzde en önemli sorunlardan biri olan ve etkilerinin ölümle bile sonuçlandığı kritik bir toplumsal gerçeklikten bahsetmek istiyorum.

Dünya çapında 200.000 cinayet, her yıl 10-29 yaş arasındaki gençler arasında meydana gelmekte ve bu, her yıl toplam cinayet sayısının %43’ünü oluşturmaktadır. Genç yaş grubundaki şiddet ölümle sonuçlanmadığında; bireyin psikolojik, fiziksel ve sosyal işleyişi üzerinde genellikle yaşam boyu etkisini gösteren ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bunun sebebi ise FLÖRT ŞİDDETİ‘dir.

Peki Nedir Bu Flört Şiddeti?

Flörtün yeni başladığı 13-29 yaş aralığındaki kişileri kapsayan, ilişkide partnerine karşı yaralayıcı acı verici psikolojik ya da fiziksel güç ve tehdit kullanımını kapsayan mimik, söz ve davranışların tümüdür.

Şiddetin tek taraflı ve sadece erkekten geldiği düşünülmemelidir. Kadınlar genellikle cinsel ve fiziksel şiddete uğrarken, erkekler ise sözel, duygusal, tehdit etme şeklinde şiddete maruz kalmaktadır.

Flört şiddetinde zarar verici davranışlar; partneri kontrol etmek için sözel, duygusal, psikolojik, sanal, fiziksel ya da cinsel şiddetin uygulandığı ya da tehdit olarak kullanıldığı ve sosyal kısıtlamaların getirildiği pek çok farklı biçimde gerçekleşebilir. Çoğunlukla da şiddetin bir türü başladığında diğerleri de yakın süreçte gözlenmektedir ve bu süreç artarak devam etmektedir. Ne yazık ki bu süreç kişilerin maruziyetini arttırmakta ve ilişkiden kopmalarını zorlaştırmaktadır.

Flört Şiddetinin Türleri

Sözel ve Duygusal / Psikolojik Flört Şiddeti

Bireyler suçlu hissettirme, aşağılama, mahrum bırakma, korkutmaya yönelik tavırlar sergiler ve parterinin korkmasına, kendine olan özgüveninin, özsaygısının azalmasına neden olur. Psikolojik şiddetin, fiziksel şiddete göre fark edilmesi daha zordur. Hakaret etme, kıskançlık, partnerin yerine karar verme, başkalarının önünde küçük düşürme, sürekli kontrol altında tutmak, dalga geçmek bunlardan bazılarıdır.

Sanal Flört Şiddeti

Sosyal medya ve teknolojik aletler üzerinden baskı, kontrol ve tehdit eylemlerinin gerçekleştirildiği şiddet türüdür. Sosyal medya hesaplarının şifresini istemek, cinsel içerikli fotoğraf veya video göndermeye zorlamak, en son ne zaman çevrimiçi olduğunu kontrol etmek, sıkça aramak sanal flört şiddeti örneklerinden bazılarıdır. 

Stalking Flört Şiddeti

Devam eden ya da bitmiş ilişkide bireyin, partnerinin kişisel alanını ihlal edip sanal ortamdan ya da fiziksel olarak devamlı izlemesi, reddedilmeyi kabul etmeyerek ısrarlı şekilde şiddet uygulamasıdır. Örneğin; evinin, iş yerinin, okulunun önünde beklemek, partnerinin gittiği yerleri ve buluştuğu kişileri takibe almak ve sıkça karşısına çıkmak.

Fiziksel Flört Şiddeti

Partnere kasıtlı olarak fiziksel zarar vermeyi amaçlayarak fiziksel güç ve zorlamaya dayalı şiddet türüdür. Fiziksel şiddette kişinin canının acıması, bedeninde yara ve iz oluşması gerekmez. Örneğin; saç çekmek, ısırmak, alkol ve madde kullanımına zorlamak, sarsmak, vurmak, tekmelemek, mala zarar vermek.

Cinsel Flört Şiddeti

İstenmeyen cinsel içerikli söz ve davranışlardır. Birey cinsellik konusunda bedensel ya da sözel olarak HAYIR’ı kabul etmeyip baskı yolu ile Hayır’ı Evet’e çevirmeye çalışır. Örneğin; röntgenlemek, taciz, tecavüz, istenmeyen fotoğraf veya video çekmeye çalışmak, doğum kontrol yöntemlerine ya da kürtaja erişimini engellemek, utandırmak.

Eğer aklınızda “Acaba benim ilişkimde flört şiddeti var mı?” diye düşünüyorsanız ve bunu sorguluyorsanız yüksek ihtimalle siz de flört şiddeti yaşıyorsunuzdur.

Bu Durumda Ne Yapmak Gerekir?

Öncelikle sorunu tanımlayın. Siz partnerinizle yukarıda örnek verdiğim türlerden hangilerini yaşıyorsunuz, ne boyutta ve ne kadar süreyle ne kadar ciddi boyutta yaşanıyor bunları belirleyin.

Baskı altında tutan davranışlarda bulunan partnerin değişeceğine ve düzeleceğine inanmak, yaşananları yok saymak ya da kabullenip ilişkiye devam etmek durumu daha da zorlaştırabilir ve tarafları bir çözüme ulaştırmayabilir.

Partnerinizle etkili iletişim kurup sorunu yapıcı bir tartışma ile çözeceğinize inanıyorsanız, duygu ve düşüncelerinizi partnerinize tutarlı şekilde izah edin. Çözüm için birlikte çalışın.

Ancak partnerinizin sizi anlamayacağını düşünüyorsanız kendinizi yakın hissettiğiniz ve güvendiğiniz kişiyle paylaşmak ve destek almak sorunla başa çıkmayı kolaylaştıracaktır.

Yaşadığınız durumun çok ciddi olup sizi aştığını düşünüyorsanız öncelikle resmi kurumlardan (Polis, Alo 183 (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Destek Hattı), Kadın Danışma Merkezleri) sonrasında ruh sağlığı uzmanlarından destek alabilirsiniz.