Çocuğun, anne babası arasında sağlıklı bağlanmanın gelişmesine, güven duygusu oluşturmasına ve olumlu benlik gelişimine yardımcı olmak filial terapinin en temel amaçlarındandır.

Filial terapistler yapılandırılmış bir yöntem kullanarak ebeveynlerin, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarına karşı duyarlılık göstererek ve onları “olduğu gibi” kabul ederek çocukları için “güvenli bir alan” haline gelmelerine yardımcı olur.

Çocuklar özel oyun seanslarında kendilerini anlaşılmış ve değerli hissettiklerinde ebeveynlerine daha güvenli bir biçimde bağlanırlar; bu da yaşamlarındaki diğer önemli kişilerle olan etkileşimlerinde de daha güvenli bağlanma örüntüleri geliştirmelerini sağlar.

Aile terapisi yaklaşımlarının altındaki temel mantık, herhangi bir aile üyesinin yaşadığı sorunların aile bağlamı içinde kavramsallaştırılması ve ele alınması gerektiğidir.

Filial terapi, çocukların yaşadığı psikososyal güçlüklerin ancak çocuklar ve ebeveynleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile sağlanabileceğini varsaydığı ve bunun yolunun da tüm aile üyeleri ile işbirliği içinde çalışmak olduğunu benimsediği için “bireysel çocuk terapisi ve aile terapisi arasında bir köprü” olarak değerlendirilebilir. (Johnson 1999)

Filial terapinin temel amaçları arasında;

Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi geliştirmek,

Ebeveynlerin birbirleriyle işbirliği içinde çocuk yetiştirme becerilerini arttırmak

Tüm aile üyelerinin birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını anladığı,

ve bunlara empatik bir biçimde karşılık verdiği sıcak, olumlu bir aile atmosferi yaratmaktır.

Görüldüğü gibi filial terapi temel olarak davranış değişikliği ya da belirti azalmasını değil “güçlü ilişkiler” yaratmayı hedefleyen bir yaklaşımdır.

Filial terapinin dayandığı varsayıma göre, aileler genellikle sorunları engelleme ve çözme konusunda bilgi ve beceri eksikliğine sahip oldukları için sosyal, duygusal ve davranışsal güçlükler yaşar. Bu yüzden amaç, ebeveynlerin gerekli bu becerileri psiko-eğitimsel bir program formatı içinde kazanmalarına yardım etmektir. Ebeveynlerin beceri gelişimi için model olma, şekil verme, olumlu pekiştirme, tekrarlama, düzeltici geribildirim verme, ev ödevi ve davranışsal prova gibi stratejileri uygular. Filial terapi programı boyunca problem çözme, olumlu iletişim ve ebeveynlerin bağımsızlığı da vurgulanır.

Filial terapistler ebeveynlere temel çocuk merkezli oyun terapisi becerilerini öğretir, ebeveynlerle ilişkileri içinde bu becerilere model olur ve bu becerileri kullanma konusunda ilk önce terapistle gerçekleştirilen deneme seanslarında, daha sonra da çocuklarla gerçekleştirilen oyun seanslarında rehberlik eder.

Oyun seansları genel olarak izin verici bir doğaya sahip olsa da, korunması ve koyulması gereken belli belli başlı sınırlar da vardır. Bu sınırlar çocuğa kuralları öğretmek için değil güvenliğini sağlamak içindir.

Bu beceri, ebeveynlerin çocuklarının duygusal ve gelişimsel düzeyini göz önünde bulundurarak oyun seanslarında hangi davranışların hoş karşılanmayacağını belirlemesine ve dört aşamalı bir sınır koyma modelini takip ederek bu davranışlarla nasıl başa çıkacağını öğrenmesine yardımcı olur:

  • Çocuğun duygularını, istek ve arzularını tanımak.
  • Sınırı ifade etmek.
  • Kabul edilebilir alternatifler sunmak.
  • Sınırı uygulamak.

Bir yandan çocuğun kabul edilebilir olmayan davranışları için kesin ve tutarlı sınırlar çizerken diğer yandan duygularını yansıtmak, çocuğun her davranışı kabul edilmese bile duygularının anlaşıldığını görmesine yardımcı olur. Ebeveynler, sınır koyarak çocuklarının fiziksel ve duygusal güvenliğini önemsedikleri mesajını verirler. Sınır koyma aynı zamanda çocukların özdenetim, problem çözme ve sorumluluk becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğu için de terapötik değer taşır.

Filial terapi, çocuklarla yürütülen geleneksel terapilerden farklı olarak ebeveynlerin çocuklarının terapisti olması fikrine dayanan yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşımdır. Aile içindeki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediği için de etkileri terapi sonlandıktan sonra da devam etmektedir. Anne ve baba uyguladığı için süreklilik sorunu olmadığından kalıcı ve keyif içeriği daha yüksektir. Dilerseniz online olarak gerçekleştirilen filial terapi gruplarına katılım sağlayabilir, çocuğunuzla sağlıklı iletişim kurmanın tadına varabilirsiniz.

Sağlıklı ve bol oyunlu günler dilerim.

Sevgilerimle.