Her anne baba, çocuğunun mutlu olması için çok fazla çaba sarf etmektedir. Anne baba tutumları, çocukların benlik gelişimlerinin sağlanması, öz güvenlerinin gelişimi, bilişsel ve sosyal becerilerinin sağlıklı olması ve akademik başarılarının yüksek olması gibi birçok önemli faktöre etki etmektedir. Bu yazımızda anne baba tutumlarının önemi ve çocukla sağlıklı iletişim yöntemlerine değineceğiz.

Ebeveyn Tutumları

Genel anlamda birçok ebeveyn tutumu karşımıza çıksa da, en sık karşılaşılan ebeveyn tutumları ve çocuklarda ne gibi davranışlara yol açtığı aile, toplum ve kültürel yapı açısından önem arz etmektedir.

1-Tutarsız Anne Baba Tutumu

Anlık psikolojik durumlara bağlı olarak tepki veren anne babalar, çoğu zaman birbirleri ile de tutarsızlık yaşamaktadırlar. Çocukların davranışları ve tutumları karşısında “evet” ve “hayır” olarak kendi aralarında bile uzlaşı gösteremeyen anne babalar ileriki dönemlerde birçok davranışa neden olmaktadır. Kararsız, güvensiz, yalnızlık duygusu ile bütünleşmiş kişilik yapılarının oluşumu en sık görülen davranışlardır.

2-Mükemmelliyetçi Anne Baba Tutumu

Çocuklarını oldukları gibi kabul etmeyen, çocukları tarafından gösterilen bilgi, beceri ve çabanın hep bir fazlasını bekleyen anne baba modelidir. Uzun vadede bu tutum ile sık karşılaşan çocuklarda; aşırı mükemmelliyetçilik, sert tepkiler ve öz güven eksikliği görülmektedir.

3- Aşırı Koruyucu Anne Baba Tutumu

Çocuğa gereğinden fazla ilgi gösterilmesi ve çocuğun sorumluluklarının hep anne baba tarafından üstlenilmesi sık karşılaşılan davranışlardır. Bu tutuma sık maruz kalarak büyüyen çocuklarda; insanlara aşırı bağımlı olma, risk almayı sevmeme, sosyallikten uzak olma, iletişim zayıflığı görülmektedir.

ebeveyn tutumları

4-Baskıcı Otoriter Anne Baba Tutumu

Anne babanın çocuğa karşı anlayışsız, katı ve keskin kurallarla yaklaşması sık görülmektedir. Disiplin kavramının anne babalar tarafından yanlış anlaşılıp baskıya dönüşmesi sonucunda çocukta farklı davranışlar görülmektedir. Aşağılık kompleksi gelişmesi ve suçluluk duygusunun sık yaşanması ile birlikte mutsuz, sıkılgan bireyler gelişmektedir.

5- Demokratik Anne Baba Tutumu

Anne babaların sergilemesi gereken temel tutumdur. Çocuğa abartmadan ve eksikte kalmadan sevgi, hoşgörü gösterilmesidir. Çocuğun ihtiyaçlarına yeteri kadar cevap veren anne babalar; benlik gelişimini sağlıklı oluşturan, mutlu, öz güveni yüksek ve risk alan bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca çocuğun; toplumsal yaşam ve normlara da kolay adapte olabilen bireyler olduğu görülmektedir.

Zaman Mutlaka Ayırılmalı

Çocukların,  anne babaları tarafından koşulsuz sevgi ile sevildiğinin farkında olması onlar için çok önemlidir. Çocukla geçirilen her saniye, çocuğun geleceğine ve benlik yapısına önemli bir yatırımdır.

Çocuğa maddi yatırımdan çok gerçekleştirilecek manevi yatırım;  çocuklarla geçirilecek kaliteli zaman ve verimli çalışmalar çocuğun gelişimi açısından da çok önemlidir. Kinestetik ilgiye de ihtiyacı olan çocuğa karşı sarılma, dokunma ve sözsel olarak da sevildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu, çocuğun gelişimi açısından çok önemli bir değerdir.

Alanda uzman kişilere karşı danışılan konuların başında, sağlıklı gösterilmeyen ve gizli yaşanan sevgi gelmektedir. Çocuklarınızı aşırıya kaçmadan sevin, iletişim kurun. Göreceksiniz ki bir fidan kadar taze ve canlı olan çocuğunuz, sizin sağlıklı tutumlarınızla sulanacak ve çok sağlıklı ağaçlara, bireylere dönüşecektir.