Böbrekler, vücudun içinde bulunan fazla suyun idrar olarak dışarı atılmasını sağlayan fasulyeye benzetilen sağ ve solda olmak üzere iki tane olan boşaltım sistemi organı olarak bilinmektedir. Son 20 yılda böbreklerde oluşan kanser vakalarında artış görülmektedir. Böbrek kanseri 55 yaş ve üzerinde görülen bir kanser türü olarak da bilinmektedir. Ülkemizde her yıl ortalama on bin kişinin böbrek kanserine yakalandığı uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Böbrek Kanseri Nedir?

Her yıl on bin kişinin yakalandığı belirtilen böbrek kanseri nedir? Böbreklerde bulunan sağlıklı hücrelerin kontrolsüz olarak büyümeye başlamasından dolayı tümörler oluşabilmektedir. Bu tümörlerin bazıları iyi huylu olabildiği gibi bazıları da kötü huylu olmaktadır. Kötü huylu olan bu tümörler zamanla böbrek kanserine neden olabilmektedir. Tek böbrekte görülebileceği gibi iki böbrekte birden de görülebilmektedir.

Böbrek Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Böbrek kanserinin nedenleri tam olarak bilinmese de belli başlı sebeplerden dolayı görüldüğü belirtilmektedir. Böbrek kanseri nedenleri şunlardır:

 • Tüm kanserlerde olduğu gibi sigara kullanımı
 • Aşırı şişmanlık olarak adlandırılan obezite durumu
 • Yüksek tansiyon (Hipertansiyon)
 • Böbrek hastalığı nedeni ile diyalize girme
 • Cinsiyet faktörü (erkeklerde daha sık görülmektedir)
 • Genetik olarak yatkınlık
 • Solunan havanın kirli olması
 • VHL Sendromu rahatsızlığının bulunması

böbrek kanseri nedir

Böbrek Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi böbrek kanserinin ilerlemesinin durdurulmasında ya da tamamen ortadan kaldırılmasında erken tanı ve tedavi oldukça önem arz etmektedir. Bu neden ile belirtiler çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

 Böbrek kanseri belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Sırt bölgesinin sağ ya da sol tarafında geçmeyen ağrılar
 • Aşırı kilo kaybı
 • İdrarda kan görülmesi
 • Kitle oluşumu
 • Yüksek ateş
 • Halsizlik
 • Ayak bileklerinde ya da bacaklarda şişliklerin oluşması
 • Kansızlık
 • Öksürükten kan gelmesi

Böbrek Kanserinden Korunma Yolları Nelerdir?

Böbrek kanserinden korunmak için solunan havanın temiz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle sigara kullanımına son verilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.  Ayrıca iş yerinde maruz kalınan kimyasallara karşı da önlem alınması gerekmektedir.  Dengeli ve düzenli beslenme ile de böbrek kanseri oluşumu engellenebilmektedir.

böbrek kanseri belirtileri

Böbrek Kanserinin Tedavisi Nasıldır?

Böbrek kanseri tedavisi için öncelikle doğru bir şekilde teşhis konulması gerekmektedir. Erken teşhisin tedavisi de kolay olmaktadır.  Böbrek kanseri çeşitleri (Transizyonel Hücreli Karsinom, Renal Hücreli Karsinom, Sarkom, Wilms Tümörü)  olduğu için farklı böbrek kanseri tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.   Tedavi; kanser hücresinin büyüklüğü, farklı organlara yayılıp yayılmadığı, hastanın yaşı ve sağlık durumu ve kanser evresine göre tercih edilmektedir.  Böbrek kanseri evreleri dört evreden oluşmaktadır.

 • Evre 1 zamanında tümör hücresi 7 cm kadar olmaktadır. Başka organlara daha sıçramamıştır.
 • Evre2 zamanından ise tümör hücresi 7 cm’den büyüktür ama hala böbrektedir.
 • Evre 3 zamanında hücrelerin boyutu herhangi bir büyüklükte olabilir ve kana geçmiştir.
 • Evre 4 zamanında ise kanser hücresi lenf dokusuna, kemiğe, akciğer ya da başka bir organa yayılım göstermektedir.

Böbrek kanseri tedavisi için doktorun uygun gördüğü yöntemler tercih edilmektedir. En iyi sonuç ameliyat ile alınmaktadır. Böbrek kanseri ameliyatı ile tümör,  böbreğin bir kısmı veya böbreğin tamamı alınabilmektedir. Hastanın sağlığı ameliyata izin vermezse bu durumda tümöre elektrik akımı (Radyofrekans Ablasyon) verilerek kanser hücrelerinin yok olmasını sağlanmaktadır. Bir başka yöntem ise hücreleri dondurulmasıdır (Kriyoablasyon).